Забрана за риболов на пролетно-лятно размножаващите се риби - 2017Заповед N: РД 09-30 / 13.04.2017 на Министъра на Земеделието и Храните

От 18 април до 2 юни през тази година (2017) ще е в сила забраната за улов на пролетно – лятно размножаващите се риби в рибностопанските обекти, намиращи се до 500 м надморска височина. Това е разпоредено със заповед на министъра ...

Целогодишно забранени реки за риболов за 2014

Заповед N: РД09-98 / 26.02.2016 на Министъра на Земеделието и Храните

Забранява се риболовът в участъците на реките и водните обекти, както следва:

Реки в режим "Хвани и пусни" / "Catch And Release" за 2014

Заповед N: РД09-98 / 26.02.2016 на Министъра на Земеделието и Храните

Забранява се през 2016, 2017 и 2018 г. при извършване на любителски риболов задържането на улов от балканска (речна) пъстърва в ...

Реки в режим "Хвани и пусни" / "Catch And Release" за 2014

Заповед N: РД09-112 / 15.02.2014 на Министъра на Земеделието и Храните

Забранявам през 2014 г. при извършване на любителски риболов задържането на улов от балканска (речна) пъстърва в ...

Моите клубове

Мухарски Клуб "Стримерите"

Спининг Клуб "Стари Видри"

Федерация на Мухарите в България

Европейска Флай-Фишинг Асоциация