Спининг за подледен риболов

Nymph Rod

Teddy's First Fly Fishing Rod

Първият ми спей прът

Shaman's Rod

Първият ми проект в Род Билдинг-а