FlyFishing.BG - Онлайн магазин за мухарски риболов

 

Заповед N: РД09-89 / 03.02.2022 на Министъра на Земеделието

Забранява се риболовът в участъците на реките и водните обекти, както следва:

 


Област Благоевград

 • Река Чакалица, река Славовска, река Септемврийче и река Кривия улук, притоци на река Благоевградска Бистрица, преминаващи през обособените едродивечови стопанства „Тапането” и „Добро поле” от вливанията им в река Благоевградска Бистрица до територията на Национален парк „Рила“ на територията на община Благоевград
 • Река Лебница - от извора ù до вливането на река Ивановска в нея (под с. Иваново, общ. Петрич)
 • Горното течение на река Ощавска с притоците ú река Мочуришка и река Бяла река- от водохващането на Малка водноелектрическа централа на кота 1045 м (с координати 41.815910, 23.265600), до границата на Национален парк „Пирин“ на територията на община Кресна
 • Река Градевска – от моста при горския кантон в местност Мразеница (с координати 41.898784, 23.320829), общ. Разлог до границата на Национален парк „Рила“
 • Река Стружка (приток на река Градевска) – от водохващането на МВЕЦ Баба Цвета (с координати 41.902139, 23.298611) до границите на Национален парк „Пирин“, общ. Симитли
 • Река Перлеш от извора ù до вливането в река Десилица на територията на община Банско
 • Река Десилица - от хижа „Гоце Делчев“ (с координати 41.769162, 23.550387) до разсадника на ТП „Държавно Горско Стопанство Добринище“ (с координати 41.769682, 23.550317) на територията на община Банско
 • Река Безбог (Манастирска) - от местността „Ралеви лъки“ (с координати 41.775036, 23.588800) до вливането и́ в р. Места на територията на общ. Банско
 • Река Безбог (Манастирска) - от местността „Ралеви лъки“ (с координати 41.775036, 23.588800) до вливането и́ в р. Места на територията на общ. Банско
 • Всички реки на територията на Национален парк „Рила“ и Национален парк „Пирин“, за които има установена забрана съгласно Плановете за управление

 


Област Бургас

 • Бургаско езеро в границите на ЗМ „Вая”
 • Язовир Ясна поляна (съгласно Приложение № 1 от Наредба № 37 от 10.11.2008 г.)
 • Язовир Ново Паничарево
 • Язовир Камчия (съгласно Приложение № 1 от Наредба № 37 от 10.11.2008 г.)
 • В границите на ЗМ „Пода”, в землището на гр. Бургас
 • Езеро Узунгерен, в границите на ЗМ „Узунгерен”
 • В блатната част и акваторията на ЗМ „Ченгене скеле“, в землищата на село Крайморие, община Бургас и село Маринка, община Бургас в периода от 1 март до 30 юли
 • Устието на река Изворска в границите на ЗМ „Устието на р. Изворска“ от точка (с координати 42.388401, 27.440179) до вливането и́ в язовир Мандра
 • Река Велека – от моста на път Е87/Звездец - Малко Търново (с координати 42.083677, 27.428383), до сливането с Младежка река (с координати 42.065438, 27.552131)
 • Поморийско езеро
 • Бреговете на Острови Св. Св. Иван и Петър, в землището на град Созопол, за периода от 1 април до 30 юли
 • В границите на природната забележителност Блато Алепу
 • Река Ропотамо от устието до моста на пътя Бургас - Приморско, попадаща в границите на резерват „Ропотамо“
 • В границите на Поддържан резерват „Атанасовско езеро” съгласно „Плана за управление“
 • В границите на ЗМ „Стамополу“ с изключение на любителския риболов с въдица от брега на езерото в периода от 01 януари до 1 март и от 30 юни до 31 декември

 


Област Варна

 • ЗМ „Ятата”, разположена в землищата на град Белослав, община Белослав и село Константиново, община Варна
 • Акваторията на ЗМ „Казашко”

 


Област Велико Търново

 • Река Божичка с прилежащите ù притоци - от извора до вливането в река Веселина при село Дрента - 2 км
 • Река Липовска с прилежащите ù притоци - от извора до вливането ù в река Веселина при местността „Смесито” - 3.8 км
 • Река Иванкова с прилежащите ù притоци - от извора до вливането ù при село Майтанеци - 1 км
 • Река Борощица с прилежащите ù притоци - от извора до вливането ù в река Мийковска при местността „Вилите” - 2.5 км
 • Река Веселина - от село Багалевци до вливането ù в язовир Йовковци
 • Река Бебровска - от извора до вливането ù в река Златаришка - 8 км
 • Река Мийковска - от вливането ù в река Костелска до махала Христовци – 3.8 км
 • Река Костелска с прилежащите ù притоци - от извора до бента при село Костел - 3.5 км

 


Област Габрово

 • Река Росица с притоците й - река Благарещица, река Цървулщица, река Зелениковец - до долния (първия мост) на село Валевци (с координати 42.837804, 25.085490)
 • Реките Маришница и Голешица от изворите до вливането им в река Росица при махала Тумбалово, сeло Стоките
 • Река Мокра бяла и река Суха бяла от изворите им до сливането им в река Бяла, която се влива в река Росица при село Валевци в точка с координати 42.838274, 25.084967
 • Река Паничарка с притоците ù - река Борущица, река Левичарка, река Топлешка
 • Язовир Христо Смирненски (съгласно Приложение № 1 от Наредба № 37 от 10.11. 2008 г.)
 • Река Козята река с притоците ù - река Зеленишка и река Белилска река от изворите им до рибарника в махала Червен бряг (с координати 42.806750, 25.303659)
 • Река Янтра - от извора й до кв. Ябълка (с координати 42.781669, 25.392247)
 • Река Янтра - от Баев мост (с координати 42.871103, 25.318229) до моста на комплекс „Христо Ботев“ (с координати 42.861317, 25.322371);
 • Река Янтра - от моста под село Скалско (с координати 42.985571, 25.367458) при път 5002 до моста в село Гостилица - път 609 (с координати 43.06954, 25.389302)
 • Река Сивек – от откритото водохващане в село Потока (с координати 42.766096, 25.365438) до местността „Тракулското” (с координати 42.748048, 25.352980)
 • Река Дряновска – от Дряновския манастир (с координати 42.949235, 25.432786) до село Цинга (с координати 42.964924, 25.439577)
 • Река Плачковска - от извора до моста на разклона за село Кръстец (с координати 42.817928, 25.489824)
 • Река Тревненска – от моста на село Добревци (с координати 42.882670, 25.497210) до моста на тунела (с координати 42.917293, 25.477334)
 • Река Тревненска – от моста до кв. Тепавица (с координати 42.861564, 25.475162) до моста на с. Добревци (с координати 42.882670, 25.497210)
 • Всички реки и водоеми на територията на Национален Парк „Централен Балкан“, съгласно Плана за управление на Парка

 


Област Добрич

 • Дуранкулашко езеро - в зона от 100 метра пред комплекс „Езерото”
 • Дуранкулашко езеро, с изключение на любителския риболов в периодите от 01 март до 31 март и от 01 юли до 31 октомври в следните участъци на езерото - южния бряг на голямото огледало (от югоизточно блато до полуострова срещу ресторант „Златна рибка”), обхващащо брегова ивица с дължина 1500 м /// северния бряг на голямото огледало (от двете страни на ресторант „Златна рибка”), обхващащо брегова ивица с дължина 500 м /// западния бряг на голямото огледало на водоема (при островите), обхващащо брегова ивица 500 м
 • Шабленско езеро, с изключение на любителския риболов в периодите от 01 март до 31 март и от 01 юли до 31 октомври в следните участъци на езерото - необраслата с тръстика част в местност „Перилото” от страната на село Езерец, обхващащо брегова ивица с дължина 100 м /// южната част на Шабленско езеро, обхващащо брегова ивица с дължина 300 м

 


Област Кюстендил

 • Езерата и реките, попадащи в територията на Национален парк „Рила”, съгласно Плана за управление на парка
 • Езерата и реките, попадащи в територията на Природен парк „Рилски манастир”, съгласно Плана за управление на парка

 


Област Кърджали

 • Язовир Боровица (съгласно Приложение № 1 от Наредба № 37 от 10.11.2008 г.)
 • Бреговата ивица на язовир Студен кладенец, в границите на ЗМ „Юмрук скала“

 


Област Ловеч

 • Река Бели Вит – от бента на местност „Скрибътна” (с координати 42.903668, 24.308844) до бента на местност „Воловийте” (с координати 42.924179, 24.247700)
 • Река Костина - от грaниците с Национален парк „Централен Балкан“ до вливането ù в река Бели Вит
 • Река Черна река - от извора до сливането ù с река Дебeлещица
 • Река Бели Осъм - от извора, заедно с притоците ù до сливането ù с река Козешица
 • Река Жална - от извора до сливането ù с река Кнежа
 • Река Зеленика - от извора до сливането ù с река Бели Осъм
 • Река Черни Осъм - от извора до сливането ù с река Краевица
 • Река Пръскалска от извора до ВЕЦ „Видима” (с координати 42.780940, 24.921591)
 • Река Острешка от извора до местност „Баранов мост" (с координати 42.800225, 24.982202)
 • Река Зла река - от извора до приток „Мусев дол” (с координати 42.811925, 24.854498)
 • Река Брязово - от извора до вливането ù в река Бели Вит
 • Река Горуньово - от извора до вливането ù в река Бели Вит
 • Река Дебелещица
 • Река Топля - от извора до вливането й в язовир Сопот
 • Река Златна Панега - под стената на язовир Луковит (с координати 43.199196, 24.156367) до бента в долния край на град Луковит (с координати 43.208250, 24.168971) в периода от 01. Октомври до 31. Януари
 • Всички реки и водоеми на територията на Национален Парк "Централен Балкан", съгласно Плана за управление на парка

 


Област Монтана

 • Река Огоста – участък от стената на язовир Огоста до моста на бензиностанцията (с координати 43.408535, 23.239558) в периода от 01. Октомври до 31. Януари

 


Област Пазарджик

 • Река Аландере (Равна) – от местност „Софан“ (с координати 41.906079, 23.877695) до местност „Арнаутска поляна“ (с координати 41.9144878, 23.8170964)
 • Река Софаница – от местност „Дългия мост“  (с координати 41.918913, 23.924004) до местност „Софан“ (с координати 41.906079, 23.877695)
 • Река Крива река – от местност „Софан“ (с координати 41.905931, 23.878039) до местност „Циганска лъка”
 • Река Баталач – от водохващането на яз. Батак (с координати 41.929794, 23.959050) до местност „Сухата лъка“ (с координати 41.945638, 23.937594)
 • Река Тели дере – от местност „Зайков дол“ (с координати 41.882703, 23.954404) до местност „Крачановото“ (с координати 41.858521, 24.010669)
 • Река Яденица – от изворите с притоците й до вливането й в река Юндолска (с координати 42.100984, 23.890899)
 • Биндерски дол - целия
 • Епитров дол - целия
 • Тузленски дол - целия
 • Всички реки и езера на територията на Национален парк „Рила“, за които има установена забрана съгласно Плана за управление на парка

 


Област Перник

 • Язовир Студена
 • Езеро Байкал – ЗМ „Чокльово блато”
 • Горното течение на реките Матница, Кладнишка и Струма, преминаващи през територията на Природен парк „Витоша“ до вливането им в язовир Студена
 • Язовир Пчелина – участъка от устието на река Струма, включващ заливите затворени между точки с координати: 42.523183, 22.872267 - 42.526133, 22.867633 и 42.525983, 22.888417 - 42.527917, 22.887950

 


Област Пловдив

 • Река Белишка – от извора до моста на разклона за село Борово (местността Паткарника – старото пъстървово стопанство) (с координати 41.844003, 24.847174)
 • Река Крушовска река – от изворите до вливането ѝ в река Манастирска
 • Река Сушица с притоците ѝ – от извора до вливането ѝ в река Лъкинска (Юговска)
 • Река Манастирска – от изворите (с координати 41.708250, 24.812190), до водопада на местността „Крушов четал“ (с координати 41.769117, 24.861438)
 • Река Дълга – участъкът от разклона за местност "Дълга" (с координати 42.689402, 24.435636), до разклона на Динков дол (с координати 42.674337, 24.409148)
 • Река Белешница – от пътния мост на разклона за местност "Попското" (с координати 42.6443226, 24.504586), до местност "Бичкията" (с координати 42.628305, 24.480994)
 • Река Палеш (Падеш)– от пътния мост (с координати 42.669393, 24.497495), до вливането на река Дебелоделещица в река Права (с координати 42.654704, 24.487501)
 • Река Върлишница – участъкът от язовира до ЖП моста (с координати 42.687585, 24.445524)
 • Река Въча – в участъка от откритото водохващане на „Напоителни системи” ЕАД преди град Кричим (намиращо се до ВЕЦ „Въча 1” с координати 42.0338611, 24.4708611) до моста на село Йоаким Груево (с координати 42.119580, 24.555975) в периода от 01. Октомври до 31. Януари
 • Всички реки и водоеми на територията на Национален Парк "Централен Балкан", съгласно Плана за управление на парка

 


Област Смолян

 • Река Арда с притоците ù - от изворите до рибовъдното стопанство в село Кошница (с координати 41.511878, 24.665225)
 • Река Сивинска с притоците ù - от изворите до вливането ù в река Арда
 • Река Черна с всичките ù притоци - от изворите до тунела (с координати 41.568055, 24.632459)
 • Река Крива река - от изворите до вливането ù в река Черна
 • Река Девинска - от границата с Регионална дирекция по горите - Пазарджик до моста на рибарник „Девин 4” (началото на защитената местност) и от моста на гробищен парк Девин до моста при автогара Девин
 • Река Буйновска с притоците ù - от изворите до горния мост в местността „Попини лъки“ (с координати 41.594263, 24.322467);
 • Река Триградска с притоците ú – от изворите до моста на село Жребево (с координати 41.564722, 24.412500) и от бетоновия мост над пещера „Дяволското гърло“ (с координати 41.611906, 24.380718) до моста в местността „Буков мост“ (с координати 41.622617, 24.385614)
 • Река Чaирска с притоците ù - от изворите до вливането ù в река Триградска
 • Река Широколъшка с притоците ù - от изворите до кантара на бившето АПК (с координати 41.682262, 24.573437)
 • Река Въча - от язовирната стената на язовир Цанков камък до ВЕЦ „Цанков камък” над село Михалково
 • Река Чудните мостове - от изворите до вливането ù в р. Забърдовска
 • Река Караджа дере с притоците ù – от извора до вливането ù в река Кочоолудере (с координати 41.675544, 24.202082)
 • Река Герзовска с притоците ù - от извора до вливането ù в река Черна
 • Река Бяла река - от изворите до вливането ù в река Черна
 • Река Чепеларска с притоците ù – от изворите, до вливането на река Зорнишка (с координати 41.748169, 24.693237)
 • ЗМ Природна забележителност „Смолянски езера“ - езерата „Мътното”, „Бистрото” и „Тревистото”

 


Област София и София - град

 • Река Меде дере - в района на ДЛ Копривщица по цялата ú дължина от изворите до точка (с координати 42.550203, 24.354758)
 • Река Дълга - от извора до местността Косица (с координати 42.813190, 24.200413)
 • Река Свинска - в района на ДС Етрополе по цялата ù дължина
 • Река Еленска - в района на ДС Пирдоп от изворите й до базиликата „Свети Илия” (с координати 42.732054, 24.221517)
 • Река Чавча - в района на ДС Костенец от изворите ù до курорта на с. Костенец (с координати 42.249632, 23.806016);
 • Река Урдина - от изворите до вливането ù в р. Черни Искър
 • Река Кору дере
 • Река Куфарита
 • Река Леви Искър - община Самоков от изворите до вливането ù в река Черни Искър
 • Река Габровница - участъка в района на ДС Своге от изворите до вливането на Брезовска река (с координати 42.982808, 24.498511) при разклона за село Брезовдол
 • Река Нишава в центъра на град Годеч - участъка на трите градски моста (от мост с координати 43.017758, 23.050432 до мост с координати 43.014575, 23.044757)
 • Река Ечемишка - в района на ДС Ботевград по цялата й дължина
 • Реките на територията на Природен Парк „Витоша“, за които има установена забрана съгласно Плана за управление на парка
 • Реките на територията на Национален Парк „Централен Балкан“, съгласно Плана за управление на парка
 • Реките на територията на Национален Парк „Рила“, за които има установена забрана съгласно Плана за управление на парка

 


Област Стара Загора

 • Река Лешница – от извора ù по цялото поречие до бариерата на Държавно ловно стопанство „Мазалат” при село Ясеново
 • Река Селченска - от извора по цялото поречие до гр. Мъглиж (с координати 42.618624, 25.544227)
 • Река Енинска - от извора, заедно с притоците по цялото поречие до границите на резерват Камешница (с координати 42.684573, 25.420942)
 • Реките на територията на Национален Парк „Централен Балкан“, съгласно Плана за управление на парка

 


Област Сливен

 • р. Луда Камчия и нейните притоци от изворите до с. Ичера, общ. Сливен;

 


Област Шумен

 • Река Голяма Камчия – от моста на „Омуртагов мост” до стената на яз. Тича в периода от 01.Октомври до 31.Януари

 

 


Област Хасково

 • Река Харманлийска - горното течение, от моста преди село Караманци (с координати 41.845199, 25.330429) на запад до излизането от територията на областта (с координати 41.868253, 25.217205)
 • Река Чулфанска (Банска) - от село Сусам (с координати 41.964189, 25.347106) на запад до границата с област Пловдив (с координати 41.961627, 25.305657), от 1 юли до 30 септември
 • Река Арда - северната (лява по посока течението) брегова ивица, в границите на ЗМ „Черната скала“ (от точка с координати 41.660069, 25.792966 до точка с координати 41.644701, 25.843166)

 


Област Ямбол

 • Река Синаповска
 • Река Тунджа - в участъка граничещ с резерват "Горна Топчия"
 • Река Тунджа - в участъка граничещ с поддържан резерват "Долна Топчия"
 • Циментовото корито на река Тунджа, град Ямбол в следните участъци - от хидротехническо съоръжение на град Ямбол в близост до бензиностанция Шел (с координати 42.490910, 26.503472) до ресторант Златен рог ( с координати 42.484821, 26.493441) /// от ресторант Златен рог ( с координати 42.484821, 26.493441) до хидротехническо съоръжение в ж.к. Златен рог в близост до спортен комплекс Арена (с координати 42.483836, 26.492102) /// от ресторант Златен рог ( с координати 42.484821, 26.493441) до Хидротехнически съоръжения в близост до Парк Хотел Ямбол, град Ямбол (с координати 42.486831, 26.491932)

 


 

Област Пазарджик

 • Водоем № 141023 в землището на с. Бошуля, общ. Септември
 • р. Аландере (Равна) от местност Софан до местност Арнаудска поляна
 • р. Софаница - от м. Дългия мост до м. Софан
 • Крива река - от м. Софан до м. Циганска лъка
 • р. Баталач - от водохващането за яз. Батак до м. Сухата лъка
 • Тели дере - от м. Зайков дол до м. Крачановото
 • Биндерски дол - целия
 • Епитров дол - целия
 • Тузленски дол - целия
 • всички реки и водоеми на територията на НП Рила

 

Моите клубове

Мухарски Клуб "Стримерите"

Спининг Клуб "Стари Видри"

Федерация на Мухарите в България

Европейска Флай-Фишинг Асоциация