FlyFishing.BG - Онлайн магазин за мухарски риболов

 

Заповед N: РД09-89 / 01.02.2019 на Министъра на Земеделието

Забранява се през 2022, 2023 и 2024 г. при извършване на любителски риболов задържането на улов от балканска (речна) пъстърва в участъците на реките и водните обекти, както следва:


Област Благоевград

 • Река Черна Места с притоците й - от границите на Национален парк „Рила“ до вливането й в река Места - Вижте на картата
 • Река Бела Места с притоците й - от границите на Национален парк „Рила“ до вливането й в река Места - Вижте на картата
 • Река Благоевградска Бистрица с притоците й - от границите на Национален парк „Рила“ до вливането й в река Струма - Вижте на картата

 


Област Видин

 • Река Голяма река с притоците й - от изворите до местност "Цер", община Чупрене
 • Река Манастирска река с притоците й - от изворите до село Чупрене - Вижте на картата
 • Река Стакевска - от изворите до стопанския двор - община Белоградчик

 


Област Габрово

 • Река Росица - от долния (първия мост) в село Валевци (с координати 42.837764, 25.085452)  до входа на махала "Тумбалово" (с координати 42.863728, 25.091212) - Вижте на картата

 


Област Кюстендил

 • Река Драговищица с притоците й - от държавната граница на България до вливането й в река Струма - Вижте на картата
 • Река Струма - участъка от границата с административна област Перник до моста на село Шишковци (с координати 42.362937, 25.718915) - Вижте на картата
 • Река Рилска с притоците й - от границите на ПП Рилски Манастир до вливането й в река Струма - Вижте на картата
 • Река Елешница с притоците й - от изворите до вливането в й река Струма - Вижте на картата
 • Река Треклянска (Раянска) с притоците й - на територията на областта - Вижте на картата

 


Област Ловеч

 • Река Черни Вит - от границата й с Национален парк „Централен Балкан“, заедно с притоците й до ВЕЦ-а (с координати 42.834425, 24.193602) при отбивката за село Ямна - Вижте на картата
 • Река Стара Рибарица - от границата й с Национален парк „Централен Балкан“ до сливането й с река Бели Вит - Вижте на картата
 • Река Заводна - от границата й с Национален парк „Централен Балкан“ до сливането й с река Бели Вит - Вижте на картата
 • Река Златна Панега - под стената на язовир Луковит (с координати 43.199196, 24.156367) до бента в долния край на град Луковит (с координати 43.208250, 24.168971) с изключение на периода от 01. Октомври до 31. Януари - Вижте на картата
 • Река Златна Панега - от извора до входа на град Луковит (с координати 43.195486, 24.153490) - Вижте на картата
 • Река Лява Видима - от границата на Национален Парк "Централен Балкан" до ВЕЦ "Зора 1" в местността Барахари (под Априлци) (с координати 42.850250, 24.890709) - Вижте на картата
 • Река Бели Вит – от сливането на реките Дебелщица и Стара Рибарица, до бента на местност Скрибътна (с координати 42.903668, 24.308844) - Вижте на картата
 • Река Козещица с притоците й - от границите на Национален Парк "Централен Балкан" до вливането в река Бели Осъм
 • Река Кнежа с притоците й - от границите на Национален Парк "Централен Балкан" до вливането в река Бели Осъм
 • Река Краевица с притоците й - от границите на Национален Парк "Централен Балкан" до вливането на десния приток Лешнишки дол (с координати 42.795483, 24.786386)
 • Река Стърна с притоците й - от границите на Национален Парк "Централен Балкан" до вливането й в река Видима - Вижте на картата

 


Област Монтана

 • Река Дългоделска Огоста и притоците й - от изворите до вливането в р. Огоста - Вижте на картата
 • Река Ботуня заедно с притоците й - от изворите до кв. Заножене на гр. Вършец (с координати 43.172302, 23.251373) - Вижте на картата
 • Река Огоста – под язовирната стена на яз. Огоста до железопътния мост при с. Ерден, общ. Бойчиновци с изключение на периода от стената на язовир Огоста до моста на бензиностанцията (с координати 43.408535, 23.239558) от 01. Октомври до 31. Януари - Вижте на картата
 • Река Шабовица - от изворите до кв. Беговица, гр. Берковица (с координати 43.232750, 23.103181) - Вижте на картата
 • Река Голема река - от изворите до кв. Беговица, гр. Берковица (с координати 43.235168, 23.094479) - Вижте на картата
 • Река Къса река - от изорите до кв. Беговица, гр. Берковица (с координати 43.224153, 23.077705) - Вижте на картата

 


Област Пазарджик

 • Река Рибна - от местност Дългия мост (с координати 41.918913, 23.924004)  до местност Каратепе  (с координати 41.845994, 23.938886) - Вижте на картата
 • Река Чепинска - от моста за Радонова Баня, град Велинград (с координати 41.997747, 23.978356)  до моста на разклона за пещера "Лепеница", местност "Сухата Лъка" (с координати 41.987941, 23.965356) - Вижте на картата
 • Река Абланица с притоците й - Община Велинград - цялото поречие, включително и изворите й - Вижте на картата
 • Река Яденица с притоците й - от вливането на река Юндолска (с координати 42.100984, 23.980899) до вливането й в река Марица - Вижте на картата
 • Река Стара река - от моста при разклона за село Нова Махала (с координати 41.956964, 24.238922) до ВЕЦ "Пещера" (с координати 42.017438, 24.274364) - Вижте на картата

 


Област Перник

 • Река Ерма с притоците й - по цялото течение на реката от ГКПП Стрезимировци до границата с република Сърбия при с. Петаченци - Вижте на картата
 • Река Треклянска (Раянска) с притоците ù на територията на областта - Вижте на картата
 • Река Струма – от преливника на яз. Пчелина, до границата с административна област Кюстендил - Вижте на картата

 


Област Пловдив

 • Река Бяла река с притоците ù - от границите на Национален парк „Централен Балкан“ до вливането в река Стряма - Вижте на картата
 • Река Чепеларска (Чая) - в участъка от стария римски мост над село Бачково до първия тунел посока град Пловдив (с координати 41.959979, 24.861136) - Вижте на картата
 • Река Въча – в участъка от откритото водохващане на „Напоителни системи” ЕАД преди град Кричим (намиращо се до ВЕЦ „Въча 1” с координати 42.0338611, 24.4708611) до вливането й в река Марица, с изключение на участъка от откритото водохващане на „Напоителни системи” ЕАД преди град Кричим (намиращо се до ВЕЦ „Въча 1” с координати 42.0338611, 24.4708611)  до моста на село Йоаким Груево (с координати 42.119580, 24.555975) в периода от 01. Октомври до 31. Януари - Виж на картата
 • Река Тъмръшка с притоците й - от местността "Момин мост" (с координати 42.011736, 24.586244) до село Първенец (с координати 42.065760, 24.655493) - Вижте на картата

 


Област Смолян

 • Река Черна – от тунела (с координати 41.568055, 24.632459) до вливането на река Тикалска (с координати 41.569040, 24.818274) - Вижте на картата
 • Река Девинска – oт границата с ДЛС "Извора" мост на рибарник Девин-4 (с координати 41.742972, 24.368556) до вливането в язовир Цанков камък - Вижте на картата
 • Река Малка река (Аламовска река) - от язовирната стена на яз. Златоград до вливането ù в р. Голяма (началото на река Върбица) - Вижте на картата

 


Област София

 • Река Искър - от стената на яз. Искър до ВЕЦ при Долни Пасарел (с координати 41.959979, 24.861136) - Вижте на картата
 • Река Черни Искър - в участъка от вливането на р. Пряка река до сливането ù с р. Бели Искър - Вижте на картата
 • Река Скакля в района на Държавно лесничейство Своге - от изворите до вливането ù в р. Искър
 • Река Нишава - в района на ДС Годеч от изворите до PC „Нишава” край гр. Годеч (с координати 43.026939, 23.064235) - Вижте на картата
 • Река Бакьовска – от района на Ловен дом „Търсава“ (с координати 42.872552, 23.644789) до района на с. Ябланица (с координати 42.868490, 23.539052) - Вижте на картата
 • Река Искър – от сливането на Бели и Черни Искър до вливането в яз. Искър - Вижте на картата
 • Река Искър – от стената на яз. Панчарево (с координати 42.604533, 24.403102) до моста на бул. Цариградско шосе (с координати 42.637100, 23.418589) - Вижте на картата
 • Река Искрецка – от изворите до вливането и в река Искър - Вижте на картата
 • Река Габровница - от вливането на Брезовска река (с координати 42.982808, 23.498511) при разклона за Брезов Дол до вливането в река Искър - Вижте на картата

 


Област Стара Загора

 • Река Габровница с притоците й – от долната граница на Национален парк "Централен Балкан" (с координати 42.704121, 25.184848) до бариерата на Държавно Ловно Стопанство "Мазалат" при село Скобелево - Вижте на картата
 • Река Селченска от моста в село Селце (с координати 42.681597, 25.537596) до мост в горния край на Мъглиж (с координати 42.618737, 25.544175)  - Вижте на картата

 


Област Сливен

 • Река Голямата река с притоците й – от изворите ù до долния край на Бяла река, община Твърдица (с координати 42.752698, 26.102499) - Вижте на картата
 • Река Луда Камчия - в участъка от моста на село Ичера (с координати 42.763121, 26.450057) до моста на реката в село Градец (с координати 42.791378, 26.539326) - Вижте на картата

 


Област Шумен

 • Река Голяма Камчия – от моста на „Омуртагов мост” до стената на яз. Тича - Вижте на картата

 Област София

 • Река Искър - от стената на яз. Искър до ВЕЦ при Долни Пасарел (с координати 41.959979, 24.861136) - Вижте на картата
 • Река Черни Искър - в участъка от вливането на р. Пряка река до сливането ù с р. Бели Искър
 • Река Скакля в района на Държавно лесничейство Своге - от изворите до вливането ù в р. Искър
 • Река Нишава - в района на ДС Годеч от изворите до PC „Нишава” край гр. Годеч (с координати 43.026939, 23.064235) - Вижте на картата
 • Река Бакьовска – от района на Ловен дом „Търсава“ (с координати 42.872552, 23.644789) до района на с. Ябланица (с координати 42.868490, 23.539052) - Вижте на картата
 • Река Искър – от сливането на Бели и Черни Искър до вливането в яз. Искър - Вижте на картата
 • Река Искър – от стената на яз. Панчарево (с координати 42.604533, 24.403102) до моста на бул. Цариградско шосе (с координати 42.637100, 23.418589) - Вижте на картата

 

Моите клубове

Мухарски Клуб "Стримерите"

Спининг Клуб "Стари Видри"

Федерация на Мухарите в България

Европейска Флай-Фишинг Асоциация