FlyFishing.BG - Онлайн магазин за мухарски риболов

Забрана за риболов на пролетно-лятно размножаващите се риби - 2017Заповед N: РД 09-435 / 14.04.2022 на Министъра на Земеделието

От 15 Април до 31 Май през тази година (2020) ще е в сила забраната за улов на пролетно – лятно размножаващите се риби в рибностопанските обекти, намиращи се до 500 м надморска височина. 

Забраната е съгласно разпоредбите на чл. 32 ал. 1 от Закон за рибарство и аквакултури (ЗРА), с които се определят срокове на забрана за улов на риба и други водни организми през периода на тяхното размножаване в обектите по чл. 3 ал. 1, т. 1 и 2 от същия закон.

За рибностопанските обекти, намиращи се от 500 до 1500 м надморска височина, забраната е в сила от 1 Май до 15 Юни 2020 г.

От 15 Април до 14 Май 2020 г. включително е забранен уловът на карагьоз (дунавска скумрия) в българския участък на река Дунав.

 


Разрешени водоеми за любителски риболов през периода на забраната на територията на страната:

Област Благоевград

 • баластриерен водоем Проевски - над моста за с. Покровник, от левия бряг на река Струма, цялото водно огледало;
 • водоем Попарица, с. Блатска, общ. Хаджидимово;
 • водоем Помпата, с. Първомай, общ. Петрич;
 • водоем Дъбрава, общ. Благоевград
 • първи водоем до Завода за релета - с. Баня, общ. Разлог;
 • яз. Дебрене, село Дебрене, общ. Сандански

Област Бургас

 • баластриера Дупките, гр. Бургас


Област Варна

 • яз. Пчелник

 

Област Велико Търново

 • стари речни корита на р. Янтра - землище на с. Раданово и гр. Полски Тръмбеш;
 • стари речни корита на р. Янтра - землище на с. Върбица, общ. Горна Оряховица;
 • отводнителният канал в местност „Блатото", град Свищов;

 

Област Видин

 • яз. Дъбравка, общ. Белоградчик; яз. Божурица, община Грамада;
 • язовир Божурица, общ. Грамада
 • река Дунав - в участъка от Колодрума при р. кмм 789, 200 до баба Вида при р. кмм 791, 500.

 

Област Враца

 • язовир Мраморчица, с. Голямо Пещене, общ. Враца; река Ботуня, град Криводол, от моста на изхода в посока село Ракево до землищната граница със село Ракево, общ. Криводол;
 • река Ботуня, град Криводол, от моста на изхода в посока село Ракево до землищната граница със село Ракево, общ. Криводол
 • река Ботуня, в участъка от моста на село Ракево, иобщ. Криводол до границата между село Ракево и село Добруша, общ. Криводол
 • лимана на пристанището в гр. Козлодуй.

 

Област Габрово

 • р. Росица - в участъка от моста на „Кольо Фичето" до стената на бента под РУ „Полиция" в гр. Севлиево;
 • яз. Рачевци, землището на село Рачевци, общ. Габрово

 

Област Кюстендил

 • стар рудничен котлован, с. Николичевци, общ. Кюстендил; водоем Самораново, с. Самораново, общ. Дупница; яз. Мали Върбовник, общ. Бобов дол.
 • яз. Голем Върбовник, общ. Бобов Дол
 • яз. Самораново, общ. Дупница
 • яз. Мали Върбовник, общ. Бобов Дол

 

Област Кърджали

 • яз. Мургово, общ. Кърджали
 • яз. Нановица, общ. Момчилград.
 • яз. Бараци, общ. Крумовград

 

Област Ловеч

 • яз. Сопот - с изключение на следните зони:

• експлоатационна зона, която се разполага на 300 м. от язовирната стена, перпендикулярно на оста й навътре в акваторията;

• източната зона за естествено размножаване на рибите - намираща се западно от устието на река Топля и от дигата на рибарниците, перпендикулярно на оста й, навътре в акваторията до „Райския залив - Пашов ръд", местност „Боровете".

 • река Осъм - в участъка от моста при село Йоглав до моста при село Александрово, общ. Ловеч
 • яз. Тодоричене, землището на с. Тодоричене, общ. Луковит.

 

Област Монтана

 • яз. Огоста, от брега в района на 200 м от водовземната кула до началото на полуостров „Расника", в землището «в гп Монтана;
 • яз. Долна вода, от брега в землището на с. Студено буче, общ. Монтана;
 • река Дунав, в района „Дунавски парк", гр. Лом.

 

Област Пазарджик

 • баластриера при с. Лозен;
 • канал „Кривата вада", до Пречиствателна станция Пазарджик; Говедере - дупките;
 • Студен канал - пътя за с. Синтево;

 

Област Перник

 • руднично езеро, общ. Перник;
 • езерото на с. Рударци, общ. Перник.

 

Област Плевен

 • яз. Горни Дъбник, общ. Долни Дъбник - в участъка на южната страна на язовирна стена в продължение на 3 км до северната част на малката дига на язовира;
 • яз. Телиш - от брега на язовира, общ. Червен Бряг
 • р. Дунав - от брега в участъка на р. км. 599.5 (300 метра източно от устието на река Осъм) до р. км. 594 (канарата) в землището на общ. Никопол;
 • р. Дунав - от р. км. 621 западно срещу течението на реката до пристанище Загражден, общ. Гулянци;
 • р. Дунав - от р. км. 640 до р. км. 643.5 в землището на село Байкал, общ. Долна Митрополия;
 • р. Дунав - от брега в участъка на р. км. 606.20 до р. км. 607.80 от двете страни на пристанище Сомовит, с изключение на бреговата ивица под пристанището от р. км. 607.28 до р. км. 607.58 в землището на общ. Гулянци

 

Област Пловдив

 • топлия канал на Цариградско шосе;
 • р. Пясъчник, от моста на с. Войводиново до устието й в р. Марица; яз. Домлян;
 • яз. Домлян

 

Област Разград

 • яз. Бялата пръст (Папаза).

 

Област Русе

 • стари корита на р. Янтра между землището на гр. Бяла и с. Полско Косово;
 • общински язовир в землището на с. Тетово;
 • от брега на река Дунав в землището на гр. Русе от бетонна площадка при входа на лиман РККЗ с СР5 координати: 43.845782 |\], 25.943439 Е до края на ул. Мостова с СР5 координати: 43.857199 И, 25.955115 Е. (Бел. ред. - това за русенци означава - от "Кранчето" до "Топлата вода")

 

Област Силистра

 • българския участък на река Дунав от р. км. 377 до р. км. 376 - Кейовата стена в Дунавската градина в гр. Силистра;
 • българския участък на река Дунав от р. км. 432 до р. км. 433 - Кейовата стена на пристанище Тутракан.

 

Област Сливен

 • баластриери „Сливенска дупка" и „Мечкаревска дупка", общ. Сливен;
 • яз. Чилията, с. Загорци, общ. Нова Загора; !
 • напоителен канал от с. Бинкос до с. Горно Александрово, общ. Сливен.

 

Област Смолян

 • яз. Тешел;
 • Смолянски езера: Керяновия гьол (Рибката), Салажа.

 

Област София

 • язовир Панчарево:
 • баластриери в землището на с. Долни Богров;
 • баластриери в землището на с. Чепинци;
 • баластриери в землището на с. Световрачане;
 • баластриери в землището на с. Челопечене;
 • яз. Мърчаево
 • яз. Джаков мост
 • яз. Мрамор
 • яз. Жеков вир
 • яз. Алино, общ. Самоков;
 • баластриера „Мечката", гр. Самоков.

 

Област Стара Загора

 • баластриера (отворена) в землището на с. Ягода - североизточно от селото, общ. Мъглиж;
 • баластриери 1 и 2 (затворени „Аксаков гьол") на границата на землището на с. Тулово със землището на с. Ръжена, общ. Мъглиж; яз. Чаталка в землището на с. Елхово, общ. Стара Загора.
 • яз. Копринка в долуизброените участъци (виж цялата заповед)

 

Област Търговище

 • яз. Лиляк, общ. Търговище
 • яз. Красноселци, в землището на общ. Омуртаг

 

Област Хасково

 • яз. Корен, с. Корен, общ. Хасково;
 • яз. Доситеево, с. Доситеево, общ. Харманли
 • яз. Орешец, с. Орешец, общ. Харманли;

 

Област Шумен

 • яз. Маломир в землището на село Маломир, общ. Върбица
 • яз. Марково
 • баластриера село Радко Димитриево, общ. Шумен

 

Област Ямбол

 • старо речно корито на река Тунджа при село Ханово
 • баластриерен водоем „Долен Герен", град Елхово
 • старо речно корито на р. Тунджа при с. Теново, обл. Ямбол;
 • баластриерни дупки при с. Окоп, обл. Ямбол.

Моите клубове

Мухарски Клуб "Стримерите"

Спининг Клуб "Стари Видри"

Федерация на Мухарите в България

Европейска Флай-Фишинг Асоциация