Реки в режим "Хвани и пусни" / "Catch And Release" за 2014

Заповед N: РД09-112 / 15.02.2014 на Министъра на Земеделието и Храните

Забранявам през 2014 г. при извършване на любителски риболов задържането на улов от балканска (речна) пъстърва в ...

Целогодишно забранени реки за риболов за 2014Заповед N: РД09-112 / 15.02.2014 на Министъра на Земеделието и Храните

Забранява се риболовът в участъците на реките и водните обекти, както следва:

Закон за Рибарството и Аквакултурите

Извадки от Закона за Рибарство и Аквакултури, касаещи любителския риболов

Чл. 22. (1) Любителски риболов извършват физически лица, които притежават билет за любителски риболов ...

Моите клубове

Мухарски Клуб "Стримерите"

Спининг Клуб "Стари Видри"

Федерация на Мухарите в България

Европейска Флай-Фишинг Асоциация