FlyFishing.BG - Онлайн магазин за мухарски риболов

ТАЗИ ЗАПОВЕД НЕ Е В СИЛА (поддържам тази информация само за сравнение и справки) !

Заповед N: РД09-98 / 26.02.2016 на Министъра на Земеделието и Храните

Забранява се през 2016, 2017 и 2018 г. при извършване на любителски риболов задържането на улов от балканска (речна) пъстърва в участъците на реките и водните обекти, както следва:


Област Благоевград

 • р. Черна Места с притоците й - от границите на Национален парк „Рила“ до вливането й в река Места;
 • p. Бела Места с притоците й - от границите на Национален парк „Рила“ до вливането й в река Места.

 


Област Велико Търново

 • р. Мийковска - от махала Христовци до вливането й в р.Костелска - 3,8 км;
 • р. Костелска - от извора, прилежащите й притоци до бента при с. Костел - 3,5 км.

 


Област Кюстендил

 • р. Драговищица с притоците й - от държавната граница на България до вливането й в р. Струма;
 • р. Рилска с притоците й - от границите на ПП Рилски Манастир до вливането й в р. Струма;
 • р. Елешница с притоците й - от изворите до вливането в й р. Струма;
 • р. Треклянска (Раянска) с притоците й - на територията на областта.

 


Област Ловеч

 • р. Черни Вит - от границата й с Национален парк „Централен Балкан“, заедно с притоците й до ВЕЦ-а при отбивката за село Ямна;
 • р. Стара Рибарица - от границата й с Национален парк „Централен Балкан“ до сливането й с река Бели Вит;
 • р. Заводна - от границата й с Национален парк „Централен Балкан“ до сливането й с река Бели Вит;
 • р. Златна Панега - от извора до входа на гр. Луковит.
 • р. Бели Вит – от сливането на реките Дебелщица и Стара Рибарица, до бента на местност Скрибътна - Добавена със Заповед N: РД 09-262 / 22.03.2017
 • р. Видима - от границата на Национален Парк "Централен Балкан" до ВЕЦ "Зора 1" в местността Барахари (под Априлци) - Добавена със Заповед № РД 09-5 / 05.01.2018-2
 • р. Стърна - от границата на Национален Парк "Централен Балкан" до вливането й в река Видима - Добавена със Заповед № РД 09-5 / 05.01.2018-2

 


ТАЗИ ЗАПОВЕД НЕ Е В СИЛА (поддържам тази информация само за сравнение и справки) !

Област Монтана

 • р. Дългоделска Огоста и притоците й - от изворите до вливането в р. Огоста;
 • р. Ботуня заедно с притоците й - от изворите до кв. Заножене на гр. Вършец;

 


Област Перник

 • р. Ерма с притоците й - по цялото течение на реката от ГКПП Стрезимировци до границата с република Сърбия при с. Петаченци;
 • р. Треклянска (Раянска) с притоците й - на територията на областта.

 


Област Пловдив

 • р. Бяла Река с притоците й - от границите на Национален парк „Централен Балкан” до вливането в р. Стряма.
 • р. Тъмръшка с притоците й - от местността "Момин мост" до с. Първенец;
 • р. Чепеларска (Чая) - в участъка от стария римски мост над с. Бачково до първия тунел по посока на гр. Пловдив

 


Област София

 • р. Искрецка - от изворите до вливането й в р. Искър;
 • р. Искър - от стената на яз. „Искър” до ВЕЦ при Долни Пасарел
 • р. Черни Искър - в участъка от вливането на р. Пряка река до сливането й с р. Бели Искър

 


Област Сливен

 • р. Голямата река - от изворите до с. Бяла паланка, общ. Твърдица

 


Област Стара Загора

 • р. Габровница с притоците й - от границите на Национален парк „Централен балкан” до бариерата на ДПС Мазалат при село Скобелево

 


Област Шумен

Моите клубове

Мухарски Клуб "Стримерите"

Спининг Клуб "Стари Видри"

Федерация на Мухарите в България

Европейска Флай-Фишинг Асоциация