ТАЗИ ЗАПОВЕД НЕ Е В СИЛА (поддържам тази информация само за сравнение и справки) !


Национален Парк "Рила" - Реки и езера - Зона за любителски риболов

Разрешени за риболов реки
Аргачка река - до 2 км от вливането и в р. Ковачица
Ковачица - в участъка, явяващ се граница на парка
Тъпането - в участъка, явяващ се граница на парка до горски пункт
“Тъпането”
Славова река - в участъка, явяващ се граница на парка
Стране - от границата на парка до м. Плазо
Стара река - в участъка, явяващ се граница на парка
Клиница - до 1 км от границата на парка
Белишка река - в участъка, явяващ се граница на парка
Усоето - от границата на парка до моста на пътя за х. Добърско
Илиюва река - в участъка, явяващ се граница на парка
Леевица - в участъка, явяващ се граница на парка
Ръжавица - в участъка, явяващ се граница на парка
Крива река - в участъка и, попадащ в границите на парка
Крайна река - от границата на парка до границата на резерват “Ибър”
Чавча - от границата на парка до кантон “Айран дере”, в участъците,
които не граничат с резерват “Ибър”
Ибър - в участъка и, попадащ в границите на парка
Мусаленска Бистрица - в участъка, явяващ се граница на парка
Бели Искър - от границата на парка до границата между отдели 673 и 674
Голяма Лопушница - от границата на парка до пътеката от х. Мечит към Овнарско
Малка Лопушница - от границата на парка до пътеката от х. Мечит към Овнарско
Средна Прека река - от границата на парка до Йончево езеро
Мальовица - от водослива на Голяма и Малка Мальовица до границата на
парка
Урдина река - 2 км от вливането и в р. Черни Искър
Черни Искър - от водослива на Прав Искър и Бела вода до границата на парка
Прав Искър - от границата на парка до Сапаревска вада
Отовица - от границата на парка до входа на тунел “Отовица “ от западна
деривация
Горица - до 1 км от границата на парка

ТАЗИ ЗАПОВЕД НЕ Е В СИЛА (поддържам тази информация само за сравнение и справки) !

Разрешени за риболов езера

Скалишки езера
Вапски езера
Сухото езеро, община
Белица
Грънчар
Двете Мусаленски езера,
пред хижа “Мусала”
Свинското езеро
Йончево езеро 

План за управление на Национален Парк "Рила" - страница 303 - Приложение N:29 


Национален Парк "Пирин" - Забранени за риболов реки и езера за 2014 година

Забранени за риболов езера:

Къркъмски езера, Тодорини очи, Георгийски езера, Типишки езера, Влахини езера, Газейски езера, Полежански езера, Бански езера (ПУ Безбог), Рибни езера (ПУ Безбог), Кременски езера, Каменишки езера, Корнишки езера, Десилишко езеро, Василашко (Тевно Василашко) езеро, Суходолско езеро (Разложки суходол), Горното и Средното (Брезнишки езера)

Забранени за риболов реки:

река Василашка - от Долно Василашко езеро до вливането й в река Демяница

река Демяница - от Тияците (включително) до долно Валявишко езеро

река Средната - от хижа Пирин нагоре

река Крайната - от границата на парка нагоре

река Бъндеришка - участъка минаващ през местността Равнака

река Поленица, река Конска, река Малка Спанополска, река Георгийска, река Синанишка

Всички останали реки и езера са разрешени за риболов съгласно Плана за управление на Национален Парк Пирин

Норми:

 • Притежаване на риболовен билет
 • Разрешен период на годината - от 1-ви Март - до 30-ти Септември
 • Разрешено време - светлата част на денонощието
 • Разрешени дни - събота, неделя и официалните празници
 • Разрешени средства - една въдица (пръчка) с монтирана на нея една кука
 • Разрешени количества - при еднодневен излет могат да се запазят до 2 кг риба, но не повече от 8 бройки или един екземпляр по-голям от 2 кг 
 • Разрешена стръв - само изкуствена

Заповед N: РД-59 / 31.07.2014 на Директора на Национален Парк "Пирин"


ТАЗИ ЗАПОВЕД НЕ Е В СИЛА (поддържам тази информация само за сравнение и справки) !

Национален Парк "Централен Балкан"

Всички водни обекти в Национален Парк "Централен Балкан" са забранени за риболов, единствено с изключение на Бяла река в участъка до манастирския бент

План за управление на Национален Парк "Централен Балкан" - страница 145

 

 

 


Язовир "Цанков Камък"

Любителски риболов може да се извършва на язовир „Цанков камък“ на брега на следните зони:

 • залива в местността „Стомановска спирка“
 • залива в местността „Минзухарово“
 • залива в местността „Посестра“
 • от влива на река Въча по десния бряг на язовира до местност „Вълчи скок“
 • от влива на река Девинска по левия бряг на язовира до нос „Кръстец“
 • участъка между вливането на реките Девинска и Въча

ЗАПОВЕД № РД 09- 598 ОТ 16.09.2014 Г. НА МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ


 

Сподели

Моите клубове

Мухарски Клуб "Стримерите"

Спининг Клуб "Стари Видри"

Федерация на Мухарите в България

Европейска Флай-Фишинг Асоциация