FlyFishing.BG - Онлайн магазин за мухарски риболов

Позволявам си да пусна избрани снимки от последните ми излети за распер по река Янтра. Тепърва те ще се опишат отделно в "Излети" с цялата им специфика на места, примамки и условия, но в момента ще публикувам част от тях, за които смятам, че имат някаква стойност или по-точно казано - на мен ми харесват wink

Утрото с Шамана:

Последните расперски излети по Янтра - 2010

Един хубав 52 сантиметров Харамия:

Последните расперски излети по Янтра - 2010

Река Янтра при Стръмен:

Последните расперски излети по Янтра - 2010

Дунавският стример си е свършил задачата:

Последните расперски излети по Янтра - 2010

Река Янтра при Белцов:

Последните расперски излети по Янтра - 2010

Един непослушен дългоух, задържал се пред обектива ми:

Последните расперски излети по Янтра - 2010

56-ца от дебелия бързей:

Последните расперски излети по Янтра - 2010

Последните расперски излети по Янтра - 2010

... или наречен още "Расперът със златния зъб":

Последните расперски излети по Янтра - 2010

Кефалите също атакува стръвно Дунавския стример:

Последните расперски излети по Янтра - 2010

Залез по Янтра:

Последните расперски излети по Янтра - 2010

Костурска перка на утринното слънце:

Последните расперски излети по Янтра - 2010

И расперска задна перка и опашка:

Последните расперски излети по Янтра - 2010

Успешен риболов и с 5-ти клас оборудване:

Последните расперски излети по Янтра - 2010

Расперска задна перка:

Последните расперски излети по Янтра - 2010

И още 40-ки:

Последните расперски излети по Янтра - 2010

Успешен риболов и в ужасяващ вятър:

Последните расперски излети по Янтра - 2010

Последните расперски излети по Янтра - 2010

Последните расперски излети по Янтра - 2010

Последните расперски излети по Янтра - 2010

Последните расперски излети по Янтра - 2010

Мъгла по Янтра по ранни зори:

Последните расперски излети по Янтра - 2010

И отново кефал:

Последните расперски излети по Янтра - 2010

Последните расперски излети по Янтра - 2010

Едно ново изключително уловисто слайдърче:

Последните расперски излети по Янтра - 2010

Последните расперски излети по Янтра - 2010

Последните расперски излети по Янтра - 2010

Последните расперски излети по Янтра - 2010

Последните расперски излети по Янтра - 2010

Последните расперски излети по Янтра - 2010

Последните расперски излети по Янтра - 2010

Последните расперски излети по Янтра - 2010

Последните расперски излети по Янтра - 2010

Последните расперски излети по Янтра - 2010

Последните расперски излети по Янтра - 2010

Последните расперски излети по Янтра - 2010

Последните расперски излети по Янтра - 2010

Последните расперски излети по Янтра - 2010

Последните расперски излети по Янтра - 2010

Последните расперски излети по Янтра - 2010

Последните расперски излети по Янтра - 2010

Последните расперски излети по Янтра - 2010

Последните расперски излети по Янтра - 2010

Последните расперски излети по Янтра - 2010

 

Моите клубове

Мухарски Клуб "Стримерите"

Спининг Клуб "Стари Видри"

Федерация на Мухарите в България

Европейска Флай-Фишинг Асоциация