FlyFishing.BG - Онлайн магазин за мухарски риболов

Забрана за риболов на пролетно-лятно размножаващите се риби - 2017Заповед N: РД 09-350 / 15.04.2020 на Министъра на Земеделието и Храните

От 15 Април до 31 Май през тази година (2020) ще е в сила забраната за улов на пролетно – лятно размножаващите се риби в рибностопанските обекти, намиращи се до 500 м надморска височина. 

Забраната е съгласно разпоредбите на чл. 32 ал. 1 от Закон за рибарство и аквакултури (ЗРА), с които се определят срокове на забрана за улов на риба и други водни организми през периода на тяхното размножаване в обектите по чл. 3 ал. 1, т. 1 и 2 от същия закон.

За рибностопанските обекти, намиращи се от 500 до 1500 м надморска височина, забраната е в сила от 1 Май до 15 Юни 2020 г.

От 15 Април до 14 Май 2020 г. включително е забранен уловът на карагьоз (дунавска скумрия) в българския участък на река Дунав.

 


Разрешени водоеми за любителски риболов през периода на забраната на територията на страната:

Област Благоевград

 • баластриерен водоем Проевски - над моста за с. Покровник, от левия бряг на река Струма, цялото водно огледало;
 • водоем Попарица, с. Блатска, общ. Хаджидимово;
 • водоем Помпата, с. Първомай, общ. Петрич;
 • първи водоем до Завода за релета - с. Баня, общ. Разлог;
 • яз. Бели брег, гр. Сандански. Област Бургас
 • баластриера Дупките, гр. Бургас.


Област Варна

 • яз. Комарево Храброво;
 • яз. Николаевка;
 • яз. Генерал Киселово;
 • Рибно стопанство „Пода"; яз. Бозвалийско;
 • РС „Еко Парк Венелин".


Област Велико Търново

 • стари речни корита на р. Янтра - землище на с. Раданово и гр. Полски Тръмбеш;
 • стари речни корита на р. Янтра - землище на с. Върбица, общ. Горна Оряховица;
 • стари речни корита на р. Янтра - землище на гр. Полски Тръмбеш;
 • стари речни корита на р. Янтра - землище на с. Петко Каравелово, общ. Полски Тръмбеш;
 • стари речни корита на р. Янтра - землище на с. Куцина, общ. Полски Тръмбеш;
 • стари речни корита на р. Янтра - землище на с. Крушето, общ. Горна Оряховица;
 • стари речни корита на р. Янтра - землище на с. Драганово, общ. Полски Тръмбеш.
 • стари речни корита на р. Росица - землище на гр. Бяла черква, общ. Павликени;
 • стари речни корита на р. Росица - землище на с. Михаяци, общ. Павликени;
 • стари речни корита на р. Росица - землището на с. Крушето, общ. Полски Тръмбеш. баластриери в землище на с. Дичин;
 • напоителни и отводнителни канали в местност „Блатото", град Свищов;
 • река Дунав - лиман на ХК „Свилоза", р. км. 559.

 

Област Видин

 • яз. Дъбравка, общ. Белоградчик; яз. Божурица, община Грамада;
 • река Дунав - в участъка от Колодрума при р. кмм 789, 200 до баба Вида при р. кмм 791, 500.

 

Област Враца

 • язовир Мраморчица, с. Голямо Пещене, общ. Враца; река Ботуня, град Криводол, от моста на изхода в посока село Ракево до землищната граница със село Ракево, общ. Криводол;
 • река Огоста - в участъка от моста до с. Гложене, общ. Козлодуй до първия ляв завой на реката в посока с. Бутан общ. Козлодуй; лимана на пристанище в гр. Козлодуй.

 

Област Габрово

 • р. Росица - в участъка от моста на „Кольо Фичето" до стената на бента под РУ „Полиция" в гр. Севлиево;
 • р. Янтра - участък от моста на бензиностанция „Ромпетрол" гр. Габрово до вирът на СТС „Електроникс".

 

Област Кюстендил

 • стар рудничен котлован, с. Николичевци, общ. Кюстендил; водоем Самораново, с. Самораново, общ. Дупница; яз. Мали Върбовник, общ. Бобов дол.

 

Област Кърджали

 • яз. Мъглене, общ. Кирково; яз. Мургово, общ. Кърджали;
 • яз. Долна Чубанка, общ. Момчилград.

 

Област Ловеч

 • яз. Сопот - с изключение на следните зони:

• експлоатационна зона, която се разполага на 300 м. от язовирната стена, перпендикулярно на оста й навътре в акваторията;

• източната зона за естествено размножаване на рибите - намираща се западно от устието на река Топля и от дигата на рибарниците, перпендикулярно на оста й, навътре в акваторията до „Райския залив - Пашов ръд", местност „Боровете".

 • яз. Славяни „Кантон 5", местност „Горни Кайлък", землището на с. Славяни, общ. Ловеч;
 • яз. Славяни „Кантон 5", местност „Долен Кайлък", землището на с. Славяни, общ. Ловеч;
 • яз. Тодоричене, землището на с. Тодоричене, общ. Луковит.

 

Област Монтана

 • яз. Огоста, от брега в района на 200 м от водовземната кула до началото на полуостров „Расника", в землището «в гп Монтана;
 • яз. Долна вода, от брега в землището на с. Студено буче, общ. Монтана;
 • река Дунав, в района „Дунавски парк", гр. Лом.

 

Област Пазарджик

 • баластриера при с. Лозен;
 • канал „Кривата вада", до Пречиствателна станция Пазарджик; Говедере - дупките;
 • Студен канал - пътя за с. Синтево;
 • Малък гьол, с. Звънчево и баластриера Звънчево (голям гьол).

 

Област Перник

 • сгуроотвалите в кв. Калкас, гр. Перник;
 • отводнителните канали на р. Арката (р. Блато), общ. Радомир; Рудничено езеро на бившия рудник „Гараванов" на Мини Перник, общ. Перник;
 • езерото на с. Рударци, общ. Перник.

 

Област Плевен

 • яз. Горни Дъбник, общ. Долни Дъбник - в участъка на южната страна на язовирна стена в продължение на 3 км до северната част на малката дига на язовира;
 • яз. Кайлъка - в участъка от северната част на язовирната стена в продължение на 350 м до понтона на павилион „Кайлъка"; яз. Еница, общ. Кнежа;
 • р. Дунав - в участъка от източната част на ферибота в град Никопол при р. км. 598 в продължение 4 р. км. до р. км. 594 (канарата) в землището на общ. Никопол;
 • р. Дунав - от р. км. 640 до р. км. 642 в землището на Долна Митрополия;
 • р. Дунав - от р. км. 578 до р. км. 579 в землището на общ. Белене; рибарници находящи се в п.и. с № 56722.28.884, местност „Витска елия".

 

Област Пловдив

 • топлия канал на Цариградско шосе;
 • р. Пясъчник, от моста на с. Войводиново до устието й в р. Марица; яз. Домлян;
 • напоителния канал до гр. Стамболийски от началото му до първия
 • мост.

 

Област Разград

 • яз. Бялата пръст (Папаза).

 

Област Русе

 • стари корита на р. Янтра между землището на гр. Бяла и с. Полско Косово;
 • общински язовир в землището на с. Тетово;
 • от брега на река Дунав в землището на гр. Русе от бетонна площадка при входа на лиман РККЗ с СР5 координати: 43.845782 |\], 25.943439 Е до края на ул. Мостова с СР5 координати: 43.857199 И, 25.955115 Е. (Бел. ред. - това за русенци означава - от "Кранчето" до "Топлата вода")

 

Област Силистра

 • българския участък на река Дунав от р. км. 377 до р. км. 376 - Кейовата стена в Дунавската градина в гр. Силистра;
 • българския участък на река Дунав от р. км. 432 до р. км. 433 - Кейовата стена на пристанище Тутракан.

 

Област Сливен

 • баластриери „Крушарска дупка", „Сливенска дупка" и „Мечкаревска дупка", общ. Сливен;
 • яз. Чилията, с. Загорци, общ. Нова Загора; !
 • напоителен канал от с. Бинкос до с. Горно Александрово, общ. Сливен.

 

Област Смолян

 • яз. Тешел;
 • Смолянски езера: Керяновия гьол (Рибката), Салажа.

 

Област София

 • язовир Панчарево:
 • баластриери в землището на с. Долни Богров; баластриери в землището на с. Чепинци; баластриери в землището на с. Световрачане; баластриери в землището на с. Челопечене; яз. Алино, общ. Самоков; баластриера „Мечката", гр. Самоков.

 

Област Стара Загора

 • баластриера (отворена) в землището на с. Ягода - североизточно от селото, общ. Мъглиж;
 • баластриери 1 и 2 (затворени „Аксаков гьол") на границата на землището на с. Тулово със землището на с. Ръжена, общ. Мъглиж; яз. Чаталка в землището на с. Елхово, общ. Стара Загора.

 

Област Търговище

 • яз. Царевци, в землището на гр. Омуртаг; яз. Красноселци, в землището на гр. Омуртаг.

 

Област Хасково

 • яз. Корен, с. Корен, общ. Хасково; яз. Орешец, с. Орешец, общ. Харманли; изравнител „Басамака", общ. Любимец.

 

Област Шумен

 • яз. Соара, в землището на с. Мараш, общ. Шумен; баластриера с. Радко Димитрово - общ. Шумен.

 

Област Ямбол

 • Гребен канал в гр. Ямбол- северна и южната част;
 • старо речно корито на р. Тунджа при с. Ханово; баластриерен водоем „Долен Герен", град Елхово; старо речно корито на р. Тунджа при с. Теново, обл. Ямбол; баластриерни дупки при с. Окоп, обл. Ямбол.

Моите клубове

Мухарски Клуб "Стримерите"

Спининг Клуб "Стари Видри"

Федерация на Мухарите в България

Европейска Флай-Фишинг Асоциация