FlyFishing.BG - Онлайн магазин за мухарски риболов

Най-сетне излезе заповедта на Министъра на Земеделието и Храните относно забрана за извършването на риболов през 2015 година в рибностопанските обекти по чл.3, ал.1, т.1 и т.2 от ЗРА или в зони от тях. След близо двумесечно закъснение най-после е факт. Отново графата "Кеч & Рилийз" реки ( т.4.2 от заповедта) е достатъчно пълна - по първоначалния проект на ИАРА реките в тази графа бяха само 4, но благодарение на много от клубовете и съвместната работа с Агенцията, в заповедта са 24 на брой. Предстои още много работа по темата, но посоката е вярна ... Обаче препоръчвам да се прочете внимателно заповедта, защото има много нови целогодишно забранени реки -  което лично аз пък смятам за неправилно, защото всички знаем, че една река е забранена само за добросъвестните риболовци и обикновено се обезрибява перманетно от местните ...
 

Заповедта на Министъра на Земеделието и Храните относно забрана за извършването на риболов през 2015 година в рибностопанските обекти по чл.3, ал.1, т.1 и т.2 от ЗРА или в зони от тях

 

Моите клубове

Мухарски Клуб "Стримерите"

Спининг Клуб "Стари Видри"

Федерация на Мухарите в България

Европейска Флай-Фишинг Асоциация