Монтиране на водачите

Монтиране на върховия водач (Tip-Top)

Подготовка на водачите

Маркиране на местата на водачите

Монтиране на Уиндинг чек-а

Моите клубове

Мухарски Клуб "Стримерите"

Спининг Клуб "Стари Видри"

Федерация на Мухарите в България

Европейска Флай-Фишинг Асоциация