Монтиране на водачите

Монтиране на върховия водач (Tip-Top)

Подготовка на водачите

Маркиране на местата на водачите

Монтиране на Уиндинг чек-а