FlyFishing.BG - Онлайн магазин за мухарски риболов

За Тео Мачевски (Theodor Matschewsky) Тошо Атанасов ни говореше още на първата ни среща в Осеново. Показва ни и въдица, правена от Мачевски с т. нат. соли-тип - не кух, а плътен връх - най-горните 30-тина см от пръта, но не за тези въдици става въпрос в тази статия. Тео Мачевски е довършил започнатите от Лудвиг Райм (Ludwig Reim) измервания през 90-те години на миналия век и е изградил много точна система за измерване на мухарски пръти - "15о Power" Измерване. Есента на 2012 Тошо беше подготвил почти всичко необходимо за една подвижна такава установка, с която на поредицата срещи, които направи из България да могат хората да си измерват въдиците, но поради моята несериозност идеята така и не се реализира. Ето и чертежа на Тошо (който беше нагласен за стойки, изработени от метал, но после идеята прерасна за дървени такива) : 

"15° Power" - Измерване на мухарски пръти

Остави ми нещата, които беше подготвил - дюбелите с корковите шайби, подвижното рамо и т.н. За мен оставаше да взема две по-големи дъски и да сглобя конструкцията.
Пускам повече снимки, от които се вижда идеята. С няколко думи - разстоянието между дюбела след корка на въдицата до най-горния дюбел на дясната (изправената) летва трябва да бъде точно 3 метра. Разстоянието между най-горния и втория дюбел на дясната (изправената) летва трябва да е 20 см, а от втория до третия (най-долен) дюбел - 60 см. Тези разстояния са при триметрова дистанция - важните в цялата схема са ъглите (3.75о между първия и втория и 15о между първия и третия канап), т.е. дясната летва може пропорционално да се мести още по-надясно за по-дълги пръти, като се запазват ъглите (горния нивелиран дюбел си остава, а другите под него се преместват пропорционално надолу - Теорема на Талес - смятате си ги). Опъват се канапи от дюбела при въдицата до дюбелите вдясно. Най-горния канап трябва да е абсолютно хоризонтален (нивелиран). Системата е наречена "15о Power" защото ъгълът между най-горния канап и най-долния е 15о. Въдицата се поставя на установката така, че коркът й да бъде долепен до дюбела, т.е. в измерването да бъде включена цялата дължина на бланка - от края на корковата дръжка - до върха на пръта. Всички разстояния и измервания трябва да бъдат много точни - имайте впредвид, че много малки неточности (части от грама) променят резултатите.

"15° Power" - Измерване на мухарски пръти

"15° Power" - Измерване на мухарски пръти

"15° Power" - Измерване на мухарски пръти

"15° Power" - Измерване на мухарски пръти

"15° Power" - Измерване на мухарски пръти

"15° Power" - Измерване на мухарски пръти

"15° Power" - Измерване на мухарски пръти

"15° Power" - Измерване на мухарски пръти

"15° Power" - Измерване на мухарски пръти

"15° Power" - Измерване на мухарски пръти

"15° Power" - Измерване на мухарски пръти

С помощта на подвижното рамо се наглася въдицата така, че върха й да е точно на нивото на първия канап (може да направите измервания и с водачите надолу и с водачите нагоре - и дори поже с помощта на тези измервания на фабрична въдица да разберете дали са наредени от страната на гръбнака или от противоположната му):

"15° Power" - Измерване на мухарски пръти

"15° Power" - Измерване на мухарски пръти

На върховия водач се закача една пластмасова чашка и в нея се сипва ориз (по примера на Тео Мачевски) - може да ползвате каквото пожелаете, стига отделните частици да са малки и леки, т.е. да можете много точно да сипвате така, че върхът да достигне нивото на втория канап.

"15° Power" - Измерване на мухарски пръти

"15° Power" - Измерване на мухарски пръти

"15° Power" - Измерване на мухарски пръти

Измервате общото тегло на закачената тежест (чашката+ориза), необходима на въдицата да се огъне и от равновесно положение (първия канап) да стигне втория канап:

"15° Power" - Измерване на мухарски пръти

"15° Power" - Измерване на мухарски пръти

Записвате си резултата и отново закачате чашката на върховия водач на въдицата. Продължавате да сипвате от ориза и да огъвате въдицата от тежеста на часката, докато върхът й не достигне третия канап:

"15° Power" - Измерване на мухарски пръти

"15° Power" - Измерване на мухарски пръти

Отново измервате теглото на чашката + ориза и си записвате и втория резултат:

"15° Power" - Измерване на мухарски пръти

"15° Power" - Измерване на мухарски пръти

След като сте взели двата резултата отивате на страницата на Тео Мачевски . Там освен, че може да прочетете много повече за цялата система, има три линка на изображенията - на първият от тях се отваря екселска таблица и може да видите много резултати от измерени въдици, на втория отново се отваря екселска таблица където си поставяте вашите резултати - в полето "Statisch" въвеждате първия резултат (по-малкото тегло), от където се определя класа на вашия мухарски прът. В полето "15° Belastung" поставяте втория (по-големия) резултат - от там се определя и акцията на пръта. Лично за мен най-интересен е третия линк, на който отново се отваря екселска таблица и след като въведете отново двата резултата се пресмятат данните за шутинг-хеда (изстрелващата глава), която е необходима за съответния мухарски прът (става въпрос обаче само за едноръчни пръти). Тео Мачевски е променил своя сайт - ето тук вече са таблиците - http://www.solitip.com/15grad-power-vermessung.html

Системата е много интересна и полезна, аз съм си направил всичко разглобяемо и удобно. Остава по препоръка на Тошо да направя едни стойки (от чертежа) да мога да я нося на всичките мухарски събирания, който иска да може да си измери различните пръти.

 

 

 

Цитати от приятели

" Веско Ранчев - Хасково Всичко това го пиша, за да изразя моето мнение за мухаренето като начин на риболов. Главното, което ми харесва е, че мухарят се стреми чрез имитации на естествената храна на рибата да я накара да клъвне. Не маловажно е и самото поднасяне на тази имитация. Аз се придържам изцяло към класиката на линията - мухарка с макара и навити бекинг, шнур, лидер и типет с муха.   "
Веско Ранчев - Хасково

Моите клубове

Мухарски Клуб "Стримерите"

Спининг Клуб "Стари Видри"

Федерация на Мухарите в България

Европейска Флай-Фишинг Асоциация