FlyFishing.BG - Онлайн магазин за мухарски риболов

Това е друг от основните кастове, който дава възможност да подадем добре мухата дори и тогава, когато задния каст (Баккаст-а) е невъзможен. Изключително полезен по силно обрасли с растителност брегове, скали и други препятствия - там където няма никаква възможност да заметнем назад. Този каст, за разлика от замятането над главата (Overhead casting) не може да тренирате на трева - при него въдицата се зарежда и от съпротивлението, което оказва водата върху шнура при движението му, затова трябва да сте на вода.

Етапи на каста:

- Оформяне на крива под формата на буквата “D” (“D - Loop”) - Изтегляте въдицата (без никакво ускорение) и при достигане на положение 14 часа по кастинг часовника ръката се вдига нагоре и изчаквате с неподвижна въдица дотогава, докато шнурът увисне от върха на пръта. Въдицата е леко наклонена встрани (до 45о) и шнурът е вдясно от нас. Въдицата се огъва и се натоварва от висящия шнур, като по този начин се оформя този “D - Loop”.
- Преден каст (Forcast) - С постоянно ускорение придвижвате пръта до 11 (10) часа и правите рязък и точен стоп. При този каст въдицата се натоварва първоначално от висящия шнур (затова при горния етап ръката се вдига по-високо - за да има повече висящ шнур - съответно тегло), а след това се донатоварва от съпротивлението на останалата част от шнура във водата. След стопа шнурът се разгъва напред във въздуха, оформя тясна и стегната торба, след което докосва заедно с мухата повърхността, като през това време сме смъкнали и въдицата от предния стоп на 11 часа до 8-9 часа - с връх близо до повърхността, очаквайки засичане.


Редактори на тази страница са Тодор Атанасов (Theo Atanassov) и Станислав Мънков - единствения сертифициран кастинг инструктор в България.

Цитати от приятели

" Даниел Петров - София Бързите въдици се карат като ламборджини като искаш бавно пипкаш съвсем леко газта … "
Даниел Петров - София

Моите клубове

Мухарски Клуб "Стримерите"

Спининг Клуб "Стари Видри"

Федерация на Мухарите в България

Европейска Флай-Фишинг Асоциация