FlyFishing.BG - Онлайн магазин за мухарски риболов

Така наречената “торба” (“loop”) се оформя от шнура във въздуха след резкия и точен стоп на мухарския прът. Формата на торбата е пропорционална на дължината на изминатия път от върха на въдицата между двата стопа, както и от формата на този път - права линия или дъга. "Върхът на пръта рисува торбата". Късият път на върха, т.е. ранни стопове и движението му по права линия оформя тясна и стегната торба, късните стопове, определящи дълъг път на върха на сопата между тях или движението му по дъга отварят торбата - тогава говорим за “голяма” торба или някой път направо “чувал”.
При правилен кастинг се получава тясната и стегнатата торба. Под правилен имам впредвид точни стопове между 10 / 11 часа и съответно 1 / 2 часа, както и движение на върха на пръта само в една равнина. Правилната тясна торба помага най-вече за по-доброто полагане на мухата, както и за по-добър кастинг при вятър, за успешно мушване на торбата под надвиснали клони над водата и т.н. Естествено има и изключения, при които правилната торба е “голямата” торба - това са случаите на риболов с по-тежки мухи - нимфи или стримери. Ако с тях се правят тесни торби рискът от основната грешка - “тейлинг луп”-а, за която ще стане въпрос надолу, е огромен с всички последствия от него, включително и удар на въдицата с тежката примамка и евентуално счупване. Аз ловя изключително често със стримери и използвам по-отворени (широки) торби, които постигам с по-късни стопове - на 10 и на 2 часа, но задължително запазвам равнината, в която се движи върха на пръчката.
Една от най-основните грешки, допускана при мухарския кастинг е т.нар. “тейлинг луп” (“tailing loop”). Под това понятие разбираме допирането на лидера или шнура от горната страна на торбата до основната част от шнура (долната част на торбата). Това допиране може да се получи в зависимост от случая по цялата дължина на шнура - от върха му до самата пръчка. Обикновено начинаещите мухари не забелязват тейлинг луп-а, а забелязват възелчета по лидера си, без да знаят, че те са причинени точно от него. Още по-фрапантния случай, в който разбират, че нещо не е както трябва е когато поради тейлинг лупа им възниква редовния въпрос - “Мухата ми често удря въдицата - защо така?”. Още по-лошо за въдицата става, когато мухата има и някакво утежнение …
Тейлинг луп-а е грешка, която трябва задължително да отстраните от своя кастинг, но за да стане това трябва да я познавате и да знаете причините за нейното появяване. Най-често допусканата грешка от начинаещите в кастинга мухари, причиняваща моментално тейлинг луп е пресилването на пръта при движението му между стоповете. В резултат на това пресилване или неравномерно ускорение и вследствие на което сопата се огъва рязко, а не постепенно, върха на пръта естествено слиза под равнината по която трябва да се движи. И понеже шнура винаги повтаря това, което прави върха на въдицата, той образува една вълна, на която долната част е на нивото или под нивото на основната част от шнура. И тогава вече когато има муха тя може да удари пръта, да закачи шнура, да се върже на лидера и т.н. Има и други причини за появяването на тейлинг лупа, които се срещат по-рядко като например много ранния стоп - преди 12 часа - опитайте да направите един такъв стоп и ще видите как моментално се появява тейлинг луп-а. Тепърва ще има отделна статия за Тейлинг луп-а с още по-подробно разглеждане на причините и начините за избягването му.


Редактори на тази страница са Тодор Атанасов (Theo Atanassov) и Станислав Мънков - единствения сертифициран кастинг инструктор в България.

 

Цитати от приятели

" Веско Ранчев - Хасково Кастинга си е мой - нещо по-малко от всички учители ...   "
Веско Ранчев - Хасково

Моите клубове

Мухарски Клуб "Стримерите"

Спининг Клуб "Стари Видри"

Федерация на Мухарите в България

Европейска Флай-Фишинг Асоциация